Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Kvadrāttrinoms 2♦
2. Kvadrātvienādojums 4♦