Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Algebriskas daļas 2p.
2. Izteiksmes 1p.
3. Daļveida vienādojums 3p.
4. Daļveida vienādojumi 1p.