Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Algebriskas daļas 2♦
2. Izteiksmes 1♦
3. Daļveida vienādojums 3♦
4. Daļveida vienādojumi 1♦