Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Algebriskas daļas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izteiksmes Algebriskas izteiksmes, racionālas izteiksmes, veselas izteiksmes un daļveida izteiksmes - teorija un piemēri!
2. Algebriskas daļas pamatīpašība
3. Likums par zīmju maiņu daļas skaitītājā un saucējā
4. Algebrisko daļu saīsināšana
5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir vienādi vai pretējas izteiksmes
6. Algebrisko daļu saskaitīšana vai atņemšana, ja to saucēji ir dažādi monomi
7. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir dažādi polinomi
8. Algebrisko daļu reizināšana
9. Algebrisko daļu reizināšana un kāpināšana
10. Algebrisku daļu dalīšana
11. Algebriskas daļas Darbības ar sarežģītākām racionālām izteiksmēm
12. Daļveida vienādojumi Vienādojumi ar nezināmo saucējā
13. Noderīgi Saites par tēmu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida izteiksmes vienādības ar 0 un definīcijas apgabala noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p.
2. Daļas definīcijas apgabala noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Algebriskas daļas. Zīmju maiņas likumu izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitļi un pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
5. Algebriskas daļas saīsināšana (nešana pirms iekavām) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Algebriskas daļas saīsināšana (kvadrātu formulas izmantošana) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
7. Algebrisku daļu reizināšana (vienkāršs) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
8. Algebrisku daļu reizināšana (ar iekavu veidošanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
9. Skaitlisku daļu dalīšana un saīsināšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
10. Algebrisku daļu dalīšana (kopīgā reizinātāja iznešana, saīsināšana) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
11. Racionālu izteiksmju vienkāršošana (kāpināšana, reizināšana, dalīšana) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
12. Algebrisku daļu summa, ja saucēji ir vienādas vai pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
13. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir dažādi (kvadrātu formulu izmantošana) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
14. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļveida vienādojuma atrisināšana (saucēju vienādošana)
15. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļveida vienādojuma ar dažādiem saucējiem atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana
16. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļveida vienādojums, kuru var risināt izmantojot proporcijas pamatīpašību
17. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par kopīgo darbu (1) 2. izziņas līmenis augsta 4p.
18. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par kopīgo darbu (2) 2. izziņas līmenis augsta 4p.
19. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par kustību pa straumi un pret straumi 2. izziņas līmenis augsta 6p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas daļas 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudi, vai proti darbības ar daļām un saīsināšanu! (15 min)
2. Daļveida vienādojums 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai proti risināt daļveida vienādojumus un noteikt definīcijas apgabalu! (20 min)
3. Algebriskas daļas 00:00:00 vidēja 11p. Pārbaudes darbs par algebriskām daļām (40 min)