Teorija

Uzdevumi

1. Daļveida izteiksmes vienādības ar 0 un definīcijas apgabala noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Daļas definīcijas apgabala noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Algebriskas daļas. Zīmju maiņas likumu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitļi un pakāpes)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Algebriskas daļas saīsināšana (nešana pirms iekavām)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Algebriskas daļas saīsināšana (kvadrātu formulas izmantošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Algebrisku daļu reizināšana (vienkāršs)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Algebrisku daļu reizināšana (ar iekavu veidošanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Skaitlisku daļu dalīšana un saīsināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Algebrisku daļu dalīšana (kopīgā reizinātāja iznešana, saīsināšana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Racionālu izteiksmju vienkāršošana (kāpināšana, reizināšana, dalīšana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Algebrisku daļu summa, ja saucēji ir vienādas vai pretējas izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir dažādi (kvadrātu formulu izmantošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par kopīgo darbu (1)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
18. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par kopīgo darbu (2)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
19. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par kustību pa straumi un pret straumi

Grūtības pakāpe: augsta

6♦

Testi

1. Algebriskas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Algebriskas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli