Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Trijstūru vienādības pazīmes kopā 0p.
2. Trijstūru vienādības pazīmes 3 1p.
3. Trijstūru vienādības pazīmes 2 1p.
4. Trijstūru vienādības pazīmes 1 1p.
5. Trijstūru vienādības pazīmes 6 2p.