Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Trijstūri Tematiskais plānojums pēc DZM atbalsta materiāliem 2011. g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lauzta līnija Lauztas līnijas posmi, virsotnes, vienkārša, slēgta lauzta līnija.
2. Daudzstūris Daudzstūra virsotnes, malas, diagonāles.
3. Daudzstūra perimetrs Daudzstūra perimetrs, leņķi, izliekti, ieliekti daudzstūri.
4. Trijstūra malas un leņķi Trijstūra virsotnes, pretmalas, pretleņķi, pieleņķi.
5. Trijstūru veidi pēc leņķiem Šaurleņķu,taisnleņķa,platleņķa trijstūri.
6. Trijstūra nevienādība Trijstūra eksistence, trijstūra malu garumi.
7. Trijstūra bisektrise Trijstūra bisektrise, trijstūra leņķa puse.
8. Trijstūra augstums Trijstūra augstums, perpendikuls, taisns leņķis.
9. Trijstūra mediāna Trijstūra mediāna, trijstūra malas viduspunkts.
10. Trijstūru vienādība Trijstūru vienādība, malu garumi, leņķi.
11. Trijstūru vienādības pazīme LML Trijstūru vienādības pazīme LML-leņķis,mala,leņķis.
12. Trijstūru vienādības pazīme MMM Trijstūru vienādības pazīme MMM-mala,mala,mala.
13. Trijstūru vienādības pazīme MLM Trijstūru vienādības pazīme MLM-mala,leņķis,mala.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauzta līnija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pazīt lauztu līniju.
2. Lauztas līnijas elementi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Līnijas, lauztas līnijas posmi, virsotnes.
3. Lauztu līniju veidi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vaļēja, slēgta lauzta līnija.
4. Vienkārša lauzta līnija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Lauzta līnija, kas sevi krusto/nekrusto.
5. Daudzstūru nosaukumi un elementi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Daudzstūra malas, virsotnes, leņķi.
6. Daudzstūra diagonāles 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daudzstūra diagonāles zīmējumā.
7. Trijstūra malas un leņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūra malas un leņķi, pieleņķi, pretleņķi.
8. Trijstūru veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūru veidi pēc leņķu lieluma zīmējumā.
9. Trijstūra eksistence 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūra nevienādība, trijstūra malu garumi.
10. Trijstūra eksistence 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Cik gara iespējama garākā mala, ja zināms perimetrs.
11. Trijstūra eksistence. Vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Malu garumu izteikšana ar x, vienādojuma sakņu derīguma pārbaude.
12. Trijstūra bisektrises definīcija 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt izteikuma atbilstību trijstūra bisektrises definīcijai.
13. Trijstūra mediānas definīcija 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jānosaka izteikuma atbilstība mediānas definīcijai.
14. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums zīmējumā.
15. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos 1. izziņas līmenis zema 4♦ Pēc zīmējumā dotā, aprēķināt malu un leņķi.
16. Dažādmalu trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūra malas, perimetrs, dažādmalu trijstūris.
17. Trijstūra mediāna aprēķinos 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Trijstūra mediāna, perimetrs, vienādsānu trijstūris.
18. Trijstūra malu attiecība 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Trijstūra malu attiecība, perimetrs.
19. Trijstūru vienādības pazīmes kopā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ ieraksti trūkstošos vārdus.
20. Trijstūru vienādības pazīmes 1 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūru vienādības pazīme mlm ( ir/nav).
21. Trijstūru vienādības pazīmes 2 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atpazīt pazīmi: lml,mlm,mmm.
22. Trijstūru vienādības pazīmes 3 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kuri trijstūri vienādi.
23. Trijstūru vienādības pazīme 4 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūru vienādības pazīme mmm (ir/nav).
24. Trijstūru vienādības pazīme 5 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trijstūru vienādības pazīme lml (ir/nav).
25. Trijstūru vienādības pazīmes 6 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Trijstūru vienādības pazīmes: lml,mlm,mmm (kuri, pēc kuras pazīmes).

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauzta līnija un daudzstūris 00:01:00 zema 10♦ Lauztas līnijas veidi. Daudzstūri. Perimetrs.
2. Trijstūra elementi un raksturīgās līnijas 00:10:00 vidēja 13♦ Trijstūra eksistence. Trijstūra malu, leņķu aprēķināšana.
3. Trijstūru vienādības pazīmes 00:07:00 vidēja 5♦ Saskatīt vienādus trijstūrus un noteikt pazīmi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra nevienādība 00:15:00 augsta 8♦ 1. Teorija. Uzdevumi: 1. Noteikt, vai eksistē trijstūris. 2. No perimetra noteikt garākās malas garumu. 3. Sastādīt un atrisināt vienādojumu un noteikt nogriežņu atbilstību trijstūra malām.
2. Bisektrise, mediāna 00:15:00 vidēja 6♦ 2 teorijas un 6 uzdevumi par bisektrisi un mediānu. Definīcijas. Līniju atpazīšana. Trijstūru elementu aprēķināšana.