Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Trijstūri Tematiskais plānojums pēc DZM atbalsta materiāliem 2011. g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lauzta līnija Lauztas līnijas posmi, virsotnes, vienkārša, slēgta lauzta līnija.
2. Daudzstūris Daudzstūra virsotnes, malas, diagonāles.
3. Daudzstūra perimetrs Daudzstūra perimetrs, leņķi, izliekti, ieliekti daudzstūri.
4. Trijstūra malas un leņķi Trijstūra virsotnes, pretmalas, pretleņķi, pieleņķi.
5. Trijstūru veidi pēc leņķiem Šaurleņķu,taisnleņķa,platleņķa trijstūri.
6. Trijstūra nevienādība Trijstūra eksistence, trijstūra malu garumi.
7. Trijstūra bisektrise Trijstūra bisektrise, trijstūra leņķa puse.
8. Trijstūra augstums Trijstūra augstums, perpendikuls, taisns leņķis.
9. Trijstūra mediāna Trijstūra mediāna, trijstūra malas viduspunkts.
10. Trijstūru vienādība Trijstūru vienādība, malu garumi, leņķi.
11. Trijstūru vienādības pazīme LML Trijstūru vienādības pazīme LML-leņķis,mala,leņķis.
12. Trijstūru vienādības pazīme MMM Trijstūru vienādības pazīme MMM-mala,mala,mala.
13. Trijstūru vienādības pazīme MLM Trijstūru vienādības pazīme MLM-mala,leņķis,mala.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauzta līnija 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīt lauztu līniju.
2. Lauztas līnijas elementi 1. izziņas līmenis zema 1p. Līnijas, lauztas līnijas posmi, virsotnes.
3. Lauztu līniju veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Vaļēja, slēgta lauzta līnija.
4. Vienkārša lauzta līnija 1. izziņas līmenis zema 1p. Lauzta līnija, kas sevi krusto/nekrusto.
5. Daudzstūru nosaukumi un elementi 1. izziņas līmenis zema 2p. Daudzstūra malas, virsotnes, leņķi.
6. Daudzstūra diagonāles 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Daudzstūra diagonāles zīmējumā.
7. Trijstūra malas un leņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūra malas un leņķi, pieleņķi, pretleņķi.
8. Trijstūru veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūru veidi pēc leņķu lieluma zīmējumā.
9. Trijstūra eksistence 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūra nevienādība, trijstūra malu garumi.
10. Trijstūra eksistence 2. izziņas līmenis augsta 3p. Cik gara iespējama garākā mala, ja zināms perimetrs.
11. Trijstūra eksistence. Vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Malu garumu izteikšana ar x, vienādojuma sakņu derīguma pārbaude.
12. Trijstūra bisektrises definīcija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt izteikuma atbilstību trijstūra bisektrises definīcijai.
13. Trijstūra mediānas definīcija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka izteikuma atbilstība mediānas definīcijai.
14. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums zīmējumā.
15. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos 1. izziņas līmenis zema 4p. Pēc zīmējumā dotā, aprēķināt malu un leņķi.
16. Dažādmalu trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūra malas, perimetrs, dažādmalu trijstūris.
17. Trijstūra mediāna aprēķinos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trijstūra mediāna, perimetrs, vienādsānu trijstūris.
18. Trijstūra malu attiecība 2. izziņas līmenis augsta 6p. Trijstūra malu attiecība, perimetrs.
19. Trijstūru vienādības pazīmes kopā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. ieraksti trūkstošos vārdus.
20. Trijstūru vienādības pazīmes 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūru vienādības pazīme mlm ( ir/nav).
21. Trijstūru vienādības pazīmes 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīt pazīmi: lml,mlm,mmm.
22. Trijstūru vienādības pazīmes 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kuri trijstūri vienādi.
23. Trijstūru vienādības pazīme 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūru vienādības pazīme mmm (ir/nav).
24. Trijstūru vienādības pazīme 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trijstūru vienādības pazīme lml (ir/nav).
25. Trijstūru vienādības pazīmes 6 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trijstūru vienādības pazīmes: lml,mlm,mmm (kuri, pēc kuras pazīmes).

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauzta līnija un daudzstūris 00:01:00 zema 10p. Lauztas līnijas veidi. Daudzstūri. Perimetrs.
2. Trijstūra elementi un raksturīgās līnijas 00:10:00 vidēja 13p. Trijstūra eksistence. Trijstūra malu, leņķu aprēķināšana.
3. Trijstūru vienādības pazīmes 00:07:00 vidēja 5p. Saskatīt vienādus trijstūrus un noteikt pazīmi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra nevienādība 00:15:00 augsta 8p. 1. Teorija. Uzdevumi: 1. Noteikt, vai eksistē trijstūris. 2. No perimetra noteikt garākās malas garumu. 3. Sastādīt un atrisināt vienādojumu un noteikt nogriežņu atbilstību trijstūra malām.
2. Bisektrise, mediāna 00:15:00 vidēja 6p. 2 teorijas un 6 uzdevumi par bisektrisi un mediānu. Definīcijas. Līniju atpazīšana. Trijstūru elementu aprēķināšana.