Teorija

Atkarībā no malu garuma trijstūrus iedala:
a) dažādmalu trijstūri,  ja visas trijstūra malas ir dažāda garuma,
b) vienādsānu trijstūri, ja divas trijstūra malas ir vienāda garuma,
c) vienādmalu trijstūri, ja visas trijstūra malas ir vienāda garuma.
Ma-7-klase_46.png
Δ GHJ - dažādmalu trijstūris
 
Ma-7-klase_47.png
Δ DEF - vienādsānu trijstūris, jo DE = EF
 
Ma-7-klase_48.png
Δ ABC - vienādmalu trijstūris,
Svarīgi!
Vienādmalu trijstūri sauc arī par regulāru trijstūri.

Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 203. lpp.