Teorija

Vienādsānu trijstūris
Par vienādsānu trijstūri sauc trijstūri, kuram divas malas ir vienādas.
 
"Vienādās malas sauc par sānu malām, bet trešo malu - par pamatu."
Trijstūra pamatam pretī atrodas trijstūra virsotne.
 
"Leņķi starp sānu malām sauc par virsotnes leņķi, bet abus pārējos leņķus- par pamata pieleņķiem jeb leņķiem pie pamata."
 
Svarīgi!
Vienādsānu trijstūris var būt gan šaurleņķu, gan taisnleņķa, gan platleņķa.

Ma-7-klase_49.png         
 
Trijstūra EOF elementi:
EF - pamats,

OE = OF - sānu malas,

trijstūra virsotnes leņķis: EOF,

leņķi pie pamata jeb pamata pieleņķi:
OEFunOFE.
 
 
Ma-7-klase_50.png       
 Δ ABC - vienādsānu, jo AB=BC.

Pamata AC pretleņķis ir  virsotnes leņķis ABC.
Leņķim ABC pretmala ir AC.

Vienādsānu trijstūri parasti zīmē novietotu uz pamata. Skat. zīm.
 
"Leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai, sauc par šīs malas pretleņķi, bet attiecīgo malu - par šī leņķa pretmalu."
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 203., 214. lpp.