Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Desmitnieka negatīva pakāpe 1♦
2. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 2♦
3. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 1♦
4. Skaitļa normālforma 2♦