Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāpināšanas definīcija Kāpināšanas pieraksts. Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis.
2. Kāpināšana Pozitīvu skaitļu kāpināšana.
3. Kāpināšana kopā ar citām darbībām Kāpināšana saistītā pierakstā.
4. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.
5. Negatīvs kāpinātājs Pakāpe, ja kāpinātājs ir negatīvs vesels skaitlis.
6. Pakāpju īpašības Pakāpju īpašības, ja bāzes ir vienādas vai kāpinātāji ir vienādi, reizinājuma un dalījuma kāpināšana.
7. Skaitļa normālforma Skaitļa normālforma, skaitļa 10 pakāpes, pozitīvi un negatīvi kāpinātāji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes definīcija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kāpināšana, pakāpes definīcija
2. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Veselu skaitļu kāpināšana kvadrātā, kubā.
3. Daļas kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Daļas kāpināšana kvadrātā.
4. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2♦ Kāpinātājs ar vārdiem.
5. Jaukta skaitļa kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļu, jauktu skaitļu kāpināšana
6. Kāpināšana un mīnusa zīme 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Veselu skaitļu kāpināšana kvadrātā, kubā, mīnuss priekšā.
7. Pakāpju reizinājuma īpašība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pakāpju īpašība, ja bāzes vienādas. Ar burtiem.
8. Pakāpju reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kāpinātāji vienādi.
9. Pakāpju reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Negatīvu skaitļa ar pāra un nepāra pakāpēm reizinājums
10. Pakāpe pakāpē 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pakāpju īpašība ar burtiem.
11. Pakāpe pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vērtības aprēķināšana, jākāpina pakāpi.
12. Pakāpju īpašību lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dalīšana un reizināšana. Bāzes vienādas.
13. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pakāpju īpašību lietošana dalījumam. Kāpinātāji vienādi.
14. Darbības ar pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izteiksmes vērtības ar pakāpēm aprēķināšana
15. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
16. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
17. Vesela skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlas 10 pakāpi.
18. Desmitnieka negatīva pakāpe 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju skaitlim 10.
19. Skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaitļa normālformas uzrakstīšana.
20. Cik reižu lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Skaitļa normālforma. Attiecības.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Kāpināšana. Atbildes izvēle.
2. Kāpināšana Citi vidēja 1♦ 1p. (2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Kāpināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana pozitīvā pakāpē 00:10:00 vidēja 11♦ Aritmētika
2. Pakāpju īpašības 00:10:00 vidēja 5♦ Pakāpju reizinājums, dalījums, pakāpe pakāpē.
3. Kāpināšana negatīvā pakāpē 00:15:00 vidēja 6♦ Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju. Normālforma