Teorija

Uzdevumi

1. Monoma koeficients un pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Pārveido monomu normālformā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Monoma normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Monoma skaitliskā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Monomu pakāpes un koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Monomu saskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Monomu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Monomu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Monomu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Monomu kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Monoma reizināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Monomu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Monomu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Monomi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli