Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

4♦
1. Reizinātāja izteikšana no formulas 1♦
2. Lieluma izteikšana 1♦
3. Reizinātāja izteikšana 1♦
4. Mainīgā izteikšana 1♦