Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Nezināmo aprēķināšana 1♦
2. Nezināmo aprēķināšana 1♦
3. Nezināmo aprēķināšana 1♦
4. Nezināmo aprēķināšana 1♦
5. Mazinātāja aprēķināšana 1♦
6. Dalītāja aprēķināšana 1♦
7. Reizinātāja aprēķināšana 1♦