Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Lineārs vienādojums 1♦
2. Lineārs vienādojums 1♦
3. Lineārs vienādojums 7 1♦
4. Lineārs vienādojums ar iekavām 1♦
5. Lineārs vienādojums ar parametru 3♦