Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādība un vienādojums Vienādība, nezināmais, vienādojums.
2. Pamatvienādojuma atrisināšana Vienādojuma atrisināšana: 6 veidi, kā atrast nezināmo skaitli.
3. Vienādojuma sakņu skaits Vienādojuma atrisinājumi jeb saknes, to skaits.
4. Ekvivalenti vienādojumi Ekvivalenti vienādojumi, vienādojuma īpašības.
5. Lineāri vienādojumi Lineāri vienādojumi, vienādojuma saknes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma sakņu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots lineārs vienādojums, jāizvēlas pareizā sakne.
2. Lineārs vienādojums. Mazināmā aprēķināšana. Forma x-a=b 1. izziņas līmenis zema 1p.
3. Lineārs vienādojums 2 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaitāmā aprēķināšana. Decimāldaļas. Forma x+a=b.
4. Lineārs vienādojums 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Forma ax+b=c, kur a naturāls, bet b un c veseli skaitļi.
5. Lineārs vienādojums 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Forma ax+b=c, kur a ir vesels negatīvs skaitlis.
6. Lineārs vienādojums 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formā ax+b=c, kur a ir decimāldaļa.
7. Lineārs vienādojums 6 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Formā a/bx = c, kur a,b,c - veseli skaitļi
8. Lineārs vienādojums 7 2. izziņas līmenis zema 3p. Vairāki veseli saskaitāmie.
9. Lineārs vienādojums 8 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Forma ax - b = cx + d. Atbilde ir daļa.
10. Atjauno vienādojuma risinājumu 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Lineārs vienādojums. Jāaizpilda risinājuma tukšās vietas. DZM paraugs.
11. Lineārs vienādojums ar iekavām 2. izziņas līmenis augsta 4p. Pirms iekavām reizinātāji.
12. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
13. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3p. Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
14. Dalāmā izteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dalāmā noteikšana, forma x:a=b
15. Mainīgā izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No formulas izteikt prasīto lielumu F=ax+c
16. Vienādojuma sastādīšana. Reizes mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mainīgais a reizes mazāks par b.
17. Vienādojuma sastādīšana. Par lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mainīgais par a lielāks nekā b.
18. Teksta uzdevums ar procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Cena un procenti. Trīs darbības.
19. Vienādojuma sastādīšana. Procenti 2. izziņas līmenis augsta 3p. Procenti no mainīgā.
20. Teksta uzdevums. Procenti 2. izziņas līmenis augsta 4p. Vienādojuma sastādīšana. Procenti. Konfektes.
21. Blakusleņķu īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Blakusleņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. Reižu lielāks.
22. Blakusleņķi. Leņķu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienādojuma sastādīšana.
23. Perimetrs. Reižu vairāk. 2. izziņas līmenis augsta 4p. Četrstūra perimetrs. Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
24. 1. teksta uzdevums. Reižu vairāk. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
25. 2. teksta uzdevums. Par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
26. 3. teksta uzdevums Reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Dota triju lielumu summa. Konfektes.
27. 4. teksta uzdevums Reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis augsta 4p. Mainīgo izteiksmju vienādība.
28. 5. teksta uzdevums. Metienu skaits 2. izziņas līmenis augsta 5p. Iemesto un neiemesto metienu skaits, ja par katru metienu dod noteiktus punktus.
29. Uzdevumi par kustību 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ceļu summa. Lineāra vienādojuma ar iekavām sastādīšana. Skolēni.
30. Ceļš un laiks 2. izziņas līmenis augsta 4p. Laiku vienādība. Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas. Lineārs vienādojums.
31. Kustība pa upi pretim viens otram 2. izziņas līmenis augsta 4p. Ceļu summa. Laivas kustas viena otrai pretim. Lineāra vienādojuma sastādīšana.
32. Kustība pa upi 2. izziņas līmenis augsta 4p. Ceļu vienādība. Kustība pa un pret straumi. Lineāra vienādojuma sastādīšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretējais skaitlis Citi zema 1p. 2002.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
2. Lineārs vienādojums Citi zema 1p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Forma a(x-b)=0
3. Vienādojuma saknes pārbaude Citi vidēja 1p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
4. Proporcijas izmantošana Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Forma a:x=b
5. Par lielāks, mazāks Citi vidēja 1p. 2006.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
6. Vienādojums ar daļveida koeficientu Citi vidēja 1p. 2004.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.
7. Reizinātāja izteikšana Citi vidēja 1p. 2012. g. eksāmens matemātikā 9. klasei.
8. Lieluma izteikšana Citi zema 1p. 2011. g. eksāmens matemātikā 9. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi 00:10:00 zema 7p. Vienādojumi ar vienu darbību. 6. kl. atkārtojums. Decimāldļas.
2. Lineārs vienādojums 00:10:00 vidēja 7p. Lineāru vienādojumu atrisināšana.
3. Nezināmā lieluma izteikšana 00:07:00 vidēja 4p. Izteikšana no formulas.
4. Procentu uzdevumi 00:15:00 augsta 9p. Procenti no mainīgā.
5. Ekvivalenti vienādojumi 00:06:00 vidēja 4p. Ekvivalenti vienādojumi un to sakne.
6. Vienādojuma satādīšana 00:19:00 augsta 13p. Teksta uzdevumi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums. 1. stunda 00:15:00 vidēja 6p. Uzdevumi 1.,2.,3., 4.,5.- vienkārši lineāri vienādojumi.
2. Lineāri vienādojumi 2. stunda 00:15:00 vidēja 15p. Uzdevumi 1.,2.,3.- vidēji grūti lineāri vienādojumi. 4. uzdevums ar parametru noteikšanu.
3. Lineāra vienādojuma sakņu skaits. 00:11:00 vidēja 5p. 1.Teorija. 1.,2. uzdevums par sakņu skaitu.
4. Vienādojumi ģeometrijas uzdevumos. 00:18:00 augsta 12p. Uzdevumi: 1. Nogriežņi, reižu lielāks. 2. Blakusleņķi, par lielāks. 3.Taisnstūra perimetrs.