Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādība un vienādojums Vienādība, nezināmais, vienādojums.
2. Pamatvienādojuma atrisināšana Vienādojuma atrisināšana: 6 veidi, kā atrast nezināmo skaitli.
3. Vienādojuma sakņu skaits Vienādojuma atrisinājumi jeb saknes, to skaits.
4. Ekvivalenti vienādojumi Ekvivalenti vienādojumi, vienādojuma īpašības.
5. Lineāri vienādojumi Lineāri vienādojumi, vienādojuma saknes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma sakņu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dots lineārs vienādojums, jāizvēlas pareizā sakne.
2. Lineārs vienādojums. Mazināmā aprēķināšana. Forma x-a=b 1. izziņas līmenis zema 1♦
3. Lineārs vienādojums 2 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saskaitāmā aprēķināšana. Decimāldaļas. Forma x+a=b.
4. Lineārs vienādojums 3 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Forma ax+b=c, kur a naturāls, bet b un c veseli skaitļi.
5. Lineārs vienādojums 4 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Forma ax+b=c, kur a ir vesels negatīvs skaitlis.
6. Lineārs vienādojums 5 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Formā ax+b=c, kur a ir decimāldaļa.
7. Lineārs vienādojums 6 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Formā a/bx = c, kur a,b,c - veseli skaitļi
8. Lineārs vienādojums 7 2. izziņas līmenis zema 3♦ Vairāki veseli saskaitāmie.
9. Lineārs vienādojums 8 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Forma ax - b = cx + d. Atbilde ir daļa.
10. Atjauno vienādojuma risinājumu 2. izziņas līmenis vidēja 7♦ Lineārs vienādojums. Jāaizpilda risinājuma tukšās vietas. DZM paraugs.
11. Lineārs vienādojums ar iekavām 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Pirms iekavām reizinātāji.
12. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
13. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
14. Dalāmā izteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dalāmā noteikšana, forma x:a=b
15. Mainīgā izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ No formulas izteikt prasīto lielumu F=ax+c
16. Vienādojuma sastādīšana. Reizes mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mainīgais a reizes mazāks par b.
17. Vienādojuma sastādīšana. Par lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mainīgais par a lielāks nekā b.
18. Teksta uzdevums ar procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Cena un procenti. Trīs darbības.
19. Vienādojuma sastādīšana. Procenti 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Procenti no mainīgā.
20. Teksta uzdevums. Procenti 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Vienādojuma sastādīšana. Procenti. Konfektes.
21. Blakusleņķu īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Blakusleņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. Reižu lielāks.
22. Blakusleņķi. Leņķu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vienādojuma sastādīšana.
23. Perimetrs. Reižu vairāk. 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Četrstūra perimetrs. Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
24. 1. teksta uzdevums. Reižu vairāk. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
25. 2. teksta uzdevums. Par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
26. 3. teksta uzdevums Reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Dota triju lielumu summa. Konfektes.
27. 4. teksta uzdevums Reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Mainīgo izteiksmju vienādība.
28. 5. teksta uzdevums. Metienu skaits 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Iemesto un neiemesto metienu skaits, ja par katru metienu dod noteiktus punktus.
29. Uzdevumi par kustību 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Ceļu summa. Lineāra vienādojuma ar iekavām sastādīšana. Skolēni.
30. Ceļš un laiks 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Laiku vienādība. Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas. Lineārs vienādojums.
31. Kustība pa upi pretim viens otram 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Ceļu summa. Laivas kustas viena otrai pretim. Lineāra vienādojuma sastādīšana.
32. Kustība pa upi 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Ceļu vienādība. Kustība pa un pret straumi. Lineāra vienādojuma sastādīšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretējais skaitlis Citi zema 1♦ 2002.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
2. Lineārs vienādojums Citi zema 1♦ 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Forma a(x-b)=0
3. Vienādojuma saknes pārbaude Citi vidēja 1♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
4. Proporcijas izmantošana Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Forma a:x=b
5. Par lielāks, mazāks Citi vidēja 1♦ 2006.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
6. Vienādojums ar daļveida koeficientu Citi vidēja 1♦ 2004.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.
7. Reizinātāja izteikšana Citi vidēja 1♦ 2012. g. eksāmens matemātikā 9. klasei.
8. Lieluma izteikšana Citi zema 1♦ 2011. g. eksāmens matemātikā 9. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi 00:10:00 zema 7♦ Vienādojumi ar vienu darbību. 6. kl. atkārtojums. Decimāldļas.
2. Lineārs vienādojums 00:10:00 vidēja 7♦ Lineāru vienādojumu atrisināšana.
3. Nezināmā lieluma izteikšana 00:07:00 vidēja 4♦ Izteikšana no formulas.
4. Procentu uzdevumi 00:15:00 augsta 9♦ Procenti no mainīgā.
5. Ekvivalenti vienādojumi 00:06:00 vidēja 4♦ Ekvivalenti vienādojumi un to sakne.
6. Vienādojuma satādīšana 00:19:00 augsta 13♦ Teksta uzdevumi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums. 1. stunda 00:15:00 vidēja 6♦ Uzdevumi 1.,2.,3., 4.,5.- vienkārši lineāri vienādojumi.
2. Lineāri vienādojumi 2. stunda 00:15:00 vidēja 15♦ Uzdevumi 1.,2.,3.- vidēji grūti lineāri vienādojumi. 4. uzdevums ar parametru noteikšanu.
3. Lineāra vienādojuma sakņu skaits. 00:11:00 vidēja 5♦ 1.Teorija. 1.,2. uzdevums par sakņu skaitu.
4. Vienādojumi ģeometrijas uzdevumos. 00:18:00 augsta 12♦ Uzdevumi: 1. Nogriežņi, reižu lielāks. 2. Blakusleņķi, par lielāks. 3.Taisnstūra perimetrs.