Teorija

Iekavu atvēršana
kurmis1.bmp
+(99a)=99a
 
(99a)=99+a
 
"Ja pirms iekavām ir + zīme, tad, iekavas atmetot, iekavās ieslēgtie saskaitāmie zīmes nemaina."

"Ja pirms iekavām ir  zīme, iekavas atmetot, iekavās ieslēgtie saskaitāmie maina zīmes uz pretējo."
 
 Pirms iekavām +
 Pirms iekavām -
+ (a + b) = a + b

+ (a - b) = a - b

+  (- a + b) = - a + b

+ (- a - b) = - a - b
- (a + b) = - a - b

- (a - b) = - a + b

- (- a + b) =  a - b

- (- a - b) = a + b

 
"Kādas izteiksmes aizstāšanu ar citu tai identisku izteiksmi sauc par izteiksmes identisku pārveidošanu."
 
Atverot iekavas, iegūst dotajai izteiksmei identisku izteiksmi.

 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 38.-40. lpp.
http://buldberni.blogspot.com/2012/05/blog-post.html