Teorija

Identitātes
"Izteiksmes, kuru skaitliskās vērtības ir vienādas ar jebkurām mainīgo vērtībām, sauc par identiskām izteiksmēm."
"Divu identisku izteiksmju vienādību sauc par identitāti."
Piemērs:
 
  
 
Identiskas izteiksmes    

25 un 52


0,58 un 100 : 25


x + x + x  un 3x

 
Identitāte (vienādība)

25 = 52
(jo 10 = 10)

0,58 = 100 : 25
(jo 4 = 4)

x + x + x  = 3x
(jo 3x = 3x)
 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 35.-36. lpp.