Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Lineāras algebriskas izteiksmes Tematiskais plānojums pēc dzm atbalsta materiāliem 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes Algebriska izteiksme, burti, nezināmie, mainīgie lielumi.
2. Identitāte Identiskas izteiksmes, identitātes.
3. Līdzīgo savilkšana Identisks pārveidojums - līdzīgo saskaitāmo savilkšana.
4. Zīmes ienešana iekavās Iekavu atvēršana, pirms kurām ir + vai - zīme.
5. Reizinātāja ienešana iekavās Reizinājuma atbrīvošana no iekavām. reizinātājs pirms vai pēc iekavām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskā summa 1. izziņas līmenis zema 4p. Četri pamatpiemēri. Veseli racionāli skaitļi.
2. Daļu reizināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Daļas reizināšana ar īstu daļu, saīsināšana.
3. Dalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas dalīšana ar daļu.
4. Jaukti skaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu.
5. Saistītais pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Racionālu skaitļu summa un starpība, dalījums, kāpināšana.
6. Secinājumu izdarīšana no vienādības 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dota vienādība ar diviem nezināmiem, jāizdara secinājums par vienu no nezināmiem. Izmanto proporcijas īpašību.
7. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāuzraksta matemātiska izteiksme no vārdiska teikuma.
8. Algebriska izteiksme ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dota izteiksme ar vārdiem , jāuzraksta ar simboliem.
9. Līdzīgo locekļu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Saskata izteiksmē līdzīgos locekļus.
10. Identitātes pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt, vai izteiksme ir identitāte.
11. Līdzīgo savilkšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Līdzīgu monomu summa, starpība. Divi veseli saskaitāmie.
12. Līdzīgo savilkšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Četru līdzīgo savilkšana, veseli skaitļi.
13. Līdzīgo locekļu savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divi pāri līdzīgie saskaitāmie. Decimāldaļas.
14. Izteiksmes vērtības aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lineāra izteiksme, pozitīvi skaitļi, decimāldaļa.
15. Izteiksmes vērtības aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lineāra izteiksme, veseli negatīvi skaitļi.
16. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteiksmē kvadrāts un atņemšana. Negatīvi veseli skaitļi.
17. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Līdzīgo savilkšana, ievietošana. Reizināšana un summa. Divas darbības ar veseliem skaitļiem.
18. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Līdzīgo savilkšana, ievietošana. Decimāldaļas.
19. Zīmes ienešana iekavās 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Četri vienkārši pamatpiemēri.
20. Zīmes ienešana iekavās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iekavu atvēršana (zīmju maiņa). Trīs iekavas.
21. Iekavu atvēršana 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Ārpus iekavām pozitīvs, vesels pozitīvs reizinātājs.
22. Iekavu atvēršana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ārpus iekavām negatīvs, vesels reizinātājs.
23. Iekavu atvēršana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitlis pirms vai pēc iekavām.
24. Daļu saskaitīšana vai atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saucēji vienādi, jāsavelk līdzīgie.
25. Reizināšana un dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vienkāršošana, pozitīvi un negatīvi veseli skaitļi.
26. Izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iekavu atvēršana, līdzīgo savilkšana, veseli skaitļi. pirms iekavām mīnusa zīme.
27. Izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Negatīva skaitļa ienešana iekavās, divu pāru līdzīgo savilkšana, veseli skaitļi.
28. Zīmju ievietošana, lai iegūtu identitāti 2. izziņas līmenis augsta 2p. Jāievieto + vai - zīmes, lai iegūtu pareizu vienādību. 2 piemēri.
29. Identitātes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Identitātes skaitliskām izteiksmēm.
30. Identitātes burtu izteiksmēs. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Algebriska summa ar koeficientiem 1, mainās zīmes.
31. Identitātes papildināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievietot reizinājumu, lai iegūtu identitāti. Veseli skaitļi.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saistītais pieraksts ar daļu Citi vidēja 5p. 2001.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Ceļš, laiks, ātrums Citi zema 1p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
3. Procenti Citi zema 1p. 2010.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Teksta uzdevums.
4. Daļa no skaitļa Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.
5. Algebriskas izteiksmes vērtība Citi vidēja 1p. 2004.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika 00:17:00 vidēja 12p. Atkārtojums. Lūdzu paņem lapu un pildspalvu, visas darbības nevarēsi paveikt galvā!
2. Algebriskas izteiksmes vērtība 00:15:00 vidēja 7p. Vērtības aprēķināšana, ja dota mainīgā vērtība. Līdzīgo savilkšana.
3. Identitātes 00:12:00 vidēja 7p. Identisku izteiksmju atrašana.
4. Iekavu atvēršana 00:14:00 vidēja 9p. Pirms iekavām zīme vai skaitlis.
5. Algebriskas izteiksmes 00:10:00 augsta 8p. Radoši uzdevumi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgo locekļu savilkšana 00:10:00 vidēja 8p. 1. teorija. Uzdevumi: 1.,2.,3.,4. Līdzīgo savilkšana. 5. Savilkšana un vērtības ievietošana.
2. Iekavu atvēršana 00:15:00 vidēja 11p. 1.,2. teorija par iekavu atvēršanu. Uzdevumi 1.,2. Zīmes ienešana iekavās.3.,4. Skaitļa ienešana iekvās.