Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Lineāras algebriskas izteiksmes Tematiskais plānojums pēc dzm atbalsta materiāliem 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes Algebriska izteiksme, burti, nezināmie, mainīgie lielumi.
2. Identitāte Identiskas izteiksmes, identitātes.
3. Līdzīgo savilkšana Identisks pārveidojums - līdzīgo saskaitāmo savilkšana.
4. Zīmes ienešana iekavās Iekavu atvēršana, pirms kurām ir + vai - zīme.
5. Reizinātāja ienešana iekavās Reizinājuma atbrīvošana no iekavām. reizinātājs pirms vai pēc iekavām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskā summa 1. izziņas līmenis zema 4♦ Četri pamatpiemēri. Veseli racionāli skaitļi.
2. Daļu reizināšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Daļas reizināšana ar īstu daļu, saīsināšana.
3. Dalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas dalīšana ar daļu.
4. Jaukti skaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu.
5. Saistītais pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Racionālu skaitļu summa un starpība, dalījums, kāpināšana.
6. Secinājumu izdarīšana no vienādības 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dota vienādība ar diviem nezināmiem, jāizdara secinājums par vienu no nezināmiem. Izmanto proporcijas īpašību.
7. Matemātiskas izteiksmes uzrakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jāuzraksta matemātiska izteiksme no vārdiska teikuma.
8. Algebriska izteiksme ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dota izteiksme ar vārdiem , jāuzraksta ar simboliem.
9. Līdzīgo locekļu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Saskata izteiksmē līdzīgos locekļus.
10. Identitāte pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt, vai izteiksme ir identitāte.
11. Līdzīgo savilkšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Līdzīgu monomu summa, starpība. Divi veseli saskaitāmie.
12. Līdzīgo savilkšana 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Četru līdzīgo savilkšana, veseli skaitļi.
13. Līdzīgo locekļu savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Divi pāri līdzīgie saskaitāmie. Decimāldaļas.
14. Izteiksmes vērtības aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lineāra izteiksme, pozitīvi skaitļi, decimāldaļa.
15. Izteiksmes vērtības aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lineāra izteiksme, veseli negatīvi skaitļi.
16. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izteiksmē kvadrāts un atņemšana. Negatīvi veseli skaitļi.
17. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Līdzīgo savilkšana, ievietošana. Reizināšana un summa. Divas darbības ar veseliem skaitļiem.
18. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Līdzīgo savilkšana, ievietošana. Decimāldaļas.
19. Zīmes ienešana iekavās 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Četri vienkārši pamatpiemēri.
20. Zīmes ienešana iekavās 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iekavu atvēršana (zīmju maiņa). Trīs iekavas.
21. Iekavu atvēršana 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Ārpus iekavām pozitīvs, vesels pozitīvs reizinātājs.
22. Iekavu atvēršana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ārpus iekavām negatīvs, vesels reizinātājs.
23. Iekavu atvēršana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaitlis pirms vai pēc iekavām.
24. Daļu saskaitīšana vai atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saucēji vienādi, jāsavelk līdzīgie.
25. Reizināšana un dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izteiksmes vienkāršošana, pozitīvi un negatīvi veseli skaitļi.
26. Izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Iekavu atvēršana, līdzīgo savilkšana, veseli skaitļi. pirms iekavām mīnusa zīme.
27. Izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Negatīva skaitļa ienešana iekavās, divu pāru līdzīgo savilkšana, veseli skaitļi.
28. Zīmju ievietošana, lai iegūtu identitāti 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Jāievieto + vai - zīmes, lai iegūtu pareizu vienādību. 2 piemēri.
29. Identitātes 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Identitātes skaitliskām izteiksmēm.
30. Identitātes burtu izteiksmēs. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Algebriska summa ar koeficientiem 1, mainās zīmes.
31. Identitātes papildināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ievietot reizinājumu, lai iegūtu identitāti. Veseli skaitļi.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saistītais pieraksts ar daļu Citi vidēja 5♦ 2001.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Ceļš, laiks, ātrums Citi zema 1♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
3. Procenti Citi zema 1♦ 2010.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Teksta uzdevums.
4. Daļa no skaitļa Citi vidēja 1♦ 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.
5. Algebriskas izteiksmes vērtība Citi vidēja 1♦ 2004.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika 00:17:00 vidēja 12♦ Atkārtojums. Lūdzu paņem lapu un pildspalvu, visas darbības nevarēsi paveikt galvā!
2. Algebriskas izteiksmes vērtība 00:15:00 vidēja 7♦ Vērtības aprēķināšana, ja dota mainīgā vērtība. Līdzīgo savilkšana.
3. Identitātes 00:12:00 vidēja 7♦ Identisku izteiksmju atrašana.
4. Iekavu atvēršana 00:14:00 vidēja 9♦ Pirms iekavām zīme vai skaitlis.
5. Algebriskas izteiksmes 00:10:00 augsta 8♦ Radoši uzdevumi.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgo locekļu savilkšana 00:10:00 vidēja 8♦ 1. teorija. Uzdevumi: 1.,2.,3.,4. Līdzīgo savilkšana. 5. Savilkšana un vērtības ievietošana.
2. Iekavu atvēršana 00:15:00 vidēja 11♦ 1.,2. teorija par iekavu atvēršanu. Uzdevumi 1.,2. Zīmes ienešana iekavās.3.,4. Skaitļa ienešana iekvās.