Grūtības pakāpe:
00:11:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Sakarības vērtība 1♦
2. Sakarības tabulā 2♦
3. Sakarības 2♦
4. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 1♦