Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7,5♦
1. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 1♦
2. Sakarība starp malu un laukumu 3,5♦
3. Proporcionāli lielumi 1♦
4. Funkcija 2♦