Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Lineāras funkcijas Tematiskais plānojums pa stundām pēc DZM 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Koordinātu plakne Koordinātu plakne, kvadranti, koordinātu asis.
2. Punkta koordinātas Punkta koordinātas plaknē, abscisa x, ordināta y.
3. Sakarības Sakarības, piekārtojums, definīcijas, vērtību kopa.
4. Sakarības Skaitliskas sakarības, formula, tabula, grafiks, skaitļu pāri.
5. Mainīgie lielumi Neatkarīgais, atkarīgais mainīgais, arguments, funkcija.
6. Funkcijas piemērs Funkcijas piemērs- formula, tabula, grafiks.
7. Funkcijas grafika pētīšana Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija.
8. Lineārā funkcija Lineāras funkcijas definīcija, piemēri.
9. Lineāras funkcijas piemērs Pirkums, cena.
10. Lineāras funkcijas grafiks Krustpunkts ar y asi.
11. Lineāras funkcijas grafiks Piemērs ar grafika konstruēšanu.
12. Lineāras funkcijas grafiks Leņķis ar x asi.
13. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Koordinātu plakne un kvadranti 1. izziņas līmenis zema 3♦ Atrast punkta koordinātas, kvadrantu.
2. Koordinātu plakne 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt punkta koordinātas plaknē.
3. Koordinātu plakne 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt punkta koordinātas plaknē (mērogs).
4. Koordinātu plakne 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt, uz kuras ass atrodas punkts.
5. Koordinātu plaknes kvadranti 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadranti, abscisa, ordināta.
6. Koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzzīmēt kvadrātu, atrast virsotnes koordinātas.
7. Funkcijas grafiks tilpumam 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkciju grafiki piepildītiem traukiem.
8. Funkciju grafiki 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Funkciju grafiki ar trim piepildītiem traukiem.
9. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt atkarīgo un neatkarīgo. Sadzīve.
10. Sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sakarības skaitļu pāriem.
11. Sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sakarības skaitļu pāriem.
12. Sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Sakarības tabulā (veseliem skaitļiem).
13. Sakarība starp malu un laukumu 1. izziņas līmenis vidēja 3,5♦ Kvadrāta laukuma atkarība no malas garuma.
14. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tieši proporcionālu lielumu noteikšana
15. Tiešā proporcionalitāte 1. izziņas līmenis vidēja 2,5♦ Tabulas aizpildīšana
16. Funkcijas augšana un dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija.
17. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
18. Lineāras funkcijas tabula 1. izziņas līmenis vidēja 2,5♦ Summa.
19. Lineāras funkcijas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Vajag rūtiņu papīru. Aizpildīt tabulu, konstruēt grafiku, noteikt krustpunktu ar y asi.
20. Lineāra funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Izpratnes jautājumi par grafiku
21. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Analītiski nosaka punkta piederību grafikam.
22. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jānosaka, kad funkcija lielāka/mazāka par 0 y = ax+b.
23. Lineāras funkcijas zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jānosaka, kad funkcija y= -ax+b ir lielāka vai mazāka par 0, jāpieraksta ar intervālu.
24. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
25. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
26. Lineāras funkcijas analītiskā izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt x, ja dota y vērtība.
27. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.
28. Funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Funkcijas piemērs - grafiks.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas krustpunkti ar asīm Citi zema 1♦ 2007.gada matemātikas eksāmens 9.kl. Taisnes krustpunkta ar asi aprēķināšana.
2. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm Citi vidēja 1♦ 2005.gada matemātikas eksāmens 9.kl.
3. Sakarības skaitliskā vērtība Citi vidēja 1♦ 2004.gada matemātikas eksāmens 9.kl.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Koordinātu plakne 00:10:00 zema 5♦ Koordinātu plakne, punkti, kvadranti.
2. Sakarības 00:11:00 vidēja 6♦ Sakarības tabulā, skaitļu pāriem.
3. Lineāras funkcijas pētīšana analītiski 00:10:00 vidēja 5♦ Punkta piederība grafikam, pozitīva/negatīva funkcija.
4. Lineāras funkcijas īpašības 00:10:00 vidēja 9♦ Augšana, dilšana, krustpunkti ar asīm, paralēli grafiki.
5. Praktiski uzdevumi par funkcijām 00:15:00 augsta 7,5♦ Proporcionāli lielumi, grafika pazīšana, tilpuma sakarība.