Teorija

"Divas figūras sauc par vienādām, ja tās var uzlikt vienu uz otras tā, ka abas figūras pilnīgi sakrīt."
"Dažkārt, lai figūras saliktu vienu uz otras, tās ir jāpārbīda pa plakni, jāpagriež plaknē vai ārpus tās."
 
6r6vienadas.PNG
Dzeltenā un zilā figūra pilnībā sakrīt (piemēram, ja pagriež bultiņas virzienā). Tātad \(F1 = F2\).
Sarkanajai figūrai zīmējumā vienādas figūras nav.
 
"Vienādu figūru īpašības:
  1. Vienādas figūras var savietot - uzlikt vienu uz otras tā, ka tās sakrīt.
  2. Ja katra no divām figūrām ir vienāda ar trešo figūru, tad tās abas savstarpēji arī ir vienādas."
 
Trapece222.PNG
 
Ja \(F_1=F_2\) un \(F_2 = F_3\), tad \(F_1 = F_3\).
  
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 168. lpp.