Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ievads planimetrijā Tematiskais plānojums pēc dzm atbalsta materiāliem 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni Pamatjēdzieni - punkts, taisne un plakne.
2. Taisne Vienkāršākā no līnijām - taisne, tās īpašības.
3. Taisnes un punkta novietojums Zīmes - pieder un nepieder.
4. Paralēlas un krustiskas taisnes Taišņu savstarpējais novietojums.
5. Stars Stars, stara sākumpunkts.
6. Nogrieznis Nogrieznis, nogriežņa galapunkti.
7. Staru savstarpējais novietojums Staru, nogriežņu, punktu novietojums.
8. Vienādas figūras Vienādas figūras, to īpašības.
9. Vienādi nogriežņi Vienādi nogriežņi, nogriežņu vienādība zīmējumos.
10. Nogriežņa garums Nogriežņa garums, tā īpašības.
11. Triju punktu savstarpējais novietojums Nogriežņa viduspunkts. Nosacījums, kad trīs punkti atrodas uz vienas taisnes.
12. Riņķa līnijas centrs un rādiuss Riņķa līnijas centrs, rādiuss, diametrs un riņķis.
13. Riņķa līnijas horda un diametrs Riņķa līnijas horda un diametrs, rādiusa un diametra attiecība.
14. Riņķa līniju novietojums Divu riņķa līniju savstarpējais novietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisne un punkts.
2. Taišņu novietojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Taišņu savstarpējais novietojums.
3. Taišņu krustošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taišņu novietojums, krustpunkti. Praktisks uzdevums.
4. Nogriežņa un stara definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prast atšķirt pareizas definīcijas. Stars, nogrieznis.
5. Simboliskais pieraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nogriežņi, taisne un punkts.
6. Nogriežņi un stari 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nogriežņu un staru atpazīšana zīmējumā.
7. Nogriežņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nogriežņu skaita noteikšana.
8. Vienādas figūras 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādu figūru pazīšana.
9. Nogriežņi veselos skaitļos 1. izziņas līmenis zema 1p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas).
10. Nogriežņi ar decimāldaļām 1 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas).
11. Nogriežņi veselos skaitļos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (3 daļas).
12. Nogriežņi ar decimāldaļām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (3 daļas).
13. Vienādi nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas), ar decimāldaļām.
14. Vienādi nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas), ar decimāldaļas dalīšanu.
15. Nogriežņa garums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, bez zīmējuma, veseli skaitļi.
16. Decimāldaļa no nogriežņa garuma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nogriežņa garuma aprēķināšana.
17. Nogriežņa garuma izteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, ja dota nogriežņa daļa. Vienādojums.
18. Triju punktu savstarpējais novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt punktu atrašanos pēc dotajiem attālumiem.
19. Triju punktu savstarpējais novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta uzdevums par stabiņiem, kas atrodas vai neatrodas uz vienas taisnes.
20. Nogriežņi riņķa līnijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Riņķa līnijas rādiusi, hordas, diametri.
21. Riņķa elementu definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Definīcijas atpazīšana. Riņķis, riņķa līnija, diametrs, rādiuss, horda.
22. Riņķa līnijas rādiuss 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana, ja dots diametrs.
23. Riņķa līnijas diametrs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Riņķa līnijas diametra aprēķināšana, ja dots rādiuss.
24. Riņķa līniju novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divu riņķa līniju savstarpējais novietojums.
25. Riņķa līnija un diametri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, cik daļās riņķi sadala vairāki diametri.
26. Riņķa līnija un nogriežņi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Divas riņķa līnijas krustojas.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes plaknē Citi zema 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Taisnes plaknē.
2. Nogriežņa garums Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Nogriežņa garums.
3. Nogriežņa garums Citi vidēja 1p. 2005.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Nogriežņa garums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni 00:10:00 vidēja 4p. Simboliskais pieraksts. Punkts, taisne, stars, plakne.
2. Nogriežņi 00:15:00 vidēja 10p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, nogriežņa daļas.
3. Riņķa līnija un riņķis 00:10:00 vidēja 9p. Riņķa līnija un riņķis, kopīgās daļas.Definīcijas.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simboliskais pieraksts 00:08:00 vidēja 2p. 1. teorija par piederības zīmēm. 2., 3. uzdevumi par simbolisko pierakstu.
2. Triju punktu savstarpējais novietojums 00:09:00 vidēja 4p. 1. teorija par triju punktu novietojumu.2., 3. uzdevumi par trīs punktu atrašanos uz vienas taisnes.