Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skaitļu dalāmība VISC programmas 4. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Definīcijas, piemēri.
2. Skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos Definīcija, piemēri.
3. Skaitļa dalītāju atrašana Skaitļa, kas sadalīts pirmreizinātājos, visu dalītāju atrašana.
4. Lielākais kopīgais dalītājs. LKD Definīcija. Savstarpēji pirmskaitļi.
5. Mazākais kopīgais dalāmais. MKD Definīcija, piemērs.
6. Secinājumi par LKD un MKD Skaitļu lielākais kopīgais dalītājs, mazākais kopīgais dalāmais, secinājumi.
7. Savstarpēji pirmskaitļi Noderīgi, kad mācās veidot daļu kopsaucējus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmskaitlis un salikts skaitlis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atbilde - jā/ nē.
2. Noteikt pirmskaitļus vai saliktus skaitļus 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlas skaitļus.
3. Sadalīšana divos pirmreizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jāuzraksta reizinājums no 2 skaitļiem. Izmantoti 2; 3; 5; 7;11;13.
4. Sadalīšana pirmreizinātājos līdz 125 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jāuzraksta reizinājums no trim skaitļiem. Izmantoti 2; 3; 5; 7.
5. Sadalīšana pirmreizinātājos stabiņā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jāturpina dalīšana stabiņā. Izmantoti 2; 3; 5; 7.
6. Lielu skaitļu sadalīšana pirmreizinātājos stabiņā 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Pieci reizinātāji. Izmantoti 2; 3; 5; 7; 11; 13.
7. Sadalīšana pirmreizinātājos līdz 250 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jāuzraksta reizinājums no četriem pirmreizinātājiem. Izmantoti 2; 3; 5; 7.
8. 100 - 10000000000 pirmreizinātāji 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Atbilde ar kāpināšanu.
9. LKD un MKD skaitļiem līdz 10 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Doti savstarpēji pirmskaitļi.
10. LKD un MKD skaitļiem līdz 50 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Doti savstarpēji pirmskaitļi.
11. LKD un MKD, ja skaitļi viens ar otru dalās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lielākais skaitlis dalās ar mazāko skaitli.
12. LKD un MKD skaitļiem līdz 50 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jādala reizinātājos abi skaitļi.
13. LKD un MKD skaitļiem līdz 100 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Labi jāzina reizrēķins.
14. LKD un MKD trim skaitļiem līdz 40 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienu no skaitļiem abi pārējie satur kā reizinātāju.
15. MKD trim savstarpējiem pirmskaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaitļi līdz 10.
16. LKD un MKD trim skaitļiem līdz 70 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Jādala reizinātājos.
17. LKD un MKD pakāpēm 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Dotie skaitļi ir kvadrāts un kubs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sadalīšana pirmreizinātājos 00:00:00 vidēja 11♦ Sadalīšana un pieraksts stabiņā.
2. LKD un MKD noteikšana 00:00:00 vidēja 10♦ Vienkārši piemēri. Lielākais kopīgasi dalītājs, mazākais kopīgais dalāmais.
3. LKD un MKD noteikšana 00:00:00 augsta 6♦ Grūti piemēri. Lielākais kopīgasi dalītājs, mazākais kopīgais dalāmais.