Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimāldaļas kā parastās daļas
2. Parastās daļas kā decimāldaļas Biežāk lietoto daļu pārveidojumi.
3. Darbības ar decimāldaļām un parastajām daļām vienkopus

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotas desmitdaļas.
2. Parasta daļa kā decimāldaļa (simtdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotas simtdaļas.
3. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (tūkstošdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotas tūkstošdaļas.
4. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana.
5. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana.
6. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana.
7. Decimāldaļa kā parasta daļa ar saīsināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotas simtdaļas.
8. Daļas un decimāldaļas saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāreja uz decimāldaļu.
9. No decimāldaļas atņem parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāreja uz decimāldaļu
10. Daļas un decimāldaļas atņemšana divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 1) Pāreja uz decimāldaļu. 2) Pāreja uz daļu.
11. - Decimāldaļas un daļas reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāreja uz daļu. Bez saīsināšanas.
12. - Daļas un decimāldaļas reizināšana ar saīsināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāreja uz daļu ar saīsināšanu.
13. Jaukta skaitļa un decimāldaļas reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāreja uz daļu.
14. Reizina decimāldaļu ar pamatdaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nav jāpārveido, dala.
15. Dala decimāldaļu ar parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāreja uz parastu daļu.
16. Saskaita jauktu skaitli ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pāreja uz decimāldaļām.
17. Dala daļu ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Var pāriet uz decimāldaļu vai arī uz daļu.
18. Decimāldaļu dala ar parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pāriet uz daļu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastā daļa kā decimāldaļa Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Darbības ar daļām un decimāldaļām vienkopus Citi vidēja 4p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (8 punkti). 2010. g.
3. Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana Citi vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
4. Daļas un decimāldaļas salīdzināšana Citi vidēja 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.