Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimāldaļas kā parastās daļas
2. Parastās daļas kā decimāldaļas Biežāk lietoto daļu pārveidojumi.
3. Darbības ar decimāldaļām un parastajām daļām vienkopus

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dotas desmitdaļas.
2. Parasta daļa kā decimāldaļa (simtdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dotas simtdaļas.
3. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (tūkstošdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dotas tūkstošdaļas.
4. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) I 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas paplašināšana.
5. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas paplašināšana.
6. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) III 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas paplašināšana.
7. Decimāldaļa kā parasta daļa ar saīsināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dotas simtdaļas.
8. Daļas un decimāldaļas saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pāreja uz decimāldaļu.
9. No decimāldaļas atņem parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pāreja uz decimāldaļu
10. Daļas un decimāldaļas atņemšana divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 1) Pāreja uz decimāldaļu. 2) Pāreja uz daļu.
11. - Decimāldaļas un daļas reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pāreja uz daļu. Bez saīsināšanas.
12. - Daļas un decimāldaļas reizināšana ar saīsināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pāreja uz daļu ar saīsināšanu.
13. Jaukta skaitļa un decimāldaļas reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pāreja uz daļu.
14. Reizina decimāldaļu ar pamatdaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nav jāpārveido, dala.
15. Dala decimāldaļu ar parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pāreja uz parastu daļu.
16. Saskaita jauktu skaitli ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pāreja uz decimāldaļām.
17. Dala daļu ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Var pāriet uz decimāldaļu vai arī uz daļu.
18. Decimāldaļu dala ar parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pāriet uz daļu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastā daļa kā decimāldaļa Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Darbības ar daļām un decimāldaļām vienkopus Citi vidēja 4♦ Izteiksmes vērtības aprēķināšana (8 punkti). 2010. g.
3. Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana Citi vidēja 2♦ Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
4. Daļas un decimāldaļas salīdzināšana Citi vidēja 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.