Teorija

Lielākais kopīgais dalītājs. LKD
"Par divu vai vairāku skaitļu lielāko kopīgo dalītāju (LKD) sauc lielāko skaitli, ar ko dalās šie skaitļi."
 
Piemēram, skaitļu 8; 12; 16 lielākais kopīgais dalītājs ir 4.
Lielāko kopīgo dalītāju  apzīmē ar L.
L (8;12;16) = 4
 
Skaitļa lielāko kopīgo dalītāju var aprēķināt, izmantojot doto skaitļu pirmreizinātājus.
Lai aprēķinātu divu vai vairāku skaitļu lielāko kopīgo dalītāju, jāsareizina visu skaitļu kopīgie pirmreizinātāji.
Piemērs:
Noteikt skaitļu 80 un 12 lielāko kopīgo dalītāju jeb nosaki L(80; 12)
 
 
Sadalījums pirmreizinātājos
Kopīgie pirmreizinātāji,
kurus jāsareizina
 
12=2¯¯2¯3 
 
80=2¯¯2¯225
2¯¯2¯=4
 
Skaitļu 80 un 12 lielākais kopīgais dalītājs ir 4  jeb  L(80;12) = 4
Ja divu vai vairāku skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir tikai skaitlis 1, tad saka, ka skaitļi ir savstarpēji pirmskaitļi.
Piemēram, 4 un 15 nav pirmskaitļi, bet ir savstarpēji pirmskaitļi, jo L(4;15) = 1
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 38. lpp.