Teorija

Mazākais kopīgais dalāmais. MKD
"Par divu vai vairāku skaitļu mazāko kopīgo dalāmo (MKD) sauc mazāko skaitli, kas dalās ar visiem dotajiem skaitļiem."
 
Piemēram, skaitļu 15 un 6 mazākais kopīgais dalāmais ir 30, jo 30 dalās gan ar 15, gan ar 6, mazāka kopīga dalāmā nav. Lielāki dalāmie ir bezgalīgi daudz, piemēram, 60; 90; 120; 150; 90000;...
 
Skaitļa mazāko kopīgo dalāmo var aprēķināt, izmantojot doto skaitļu pirmreizinātājus.
"Lai aprēķinātu divu vai vairāku skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, viena skaitļa pirmreizinātājiem jāpieraksta pārējo skaitļu neizmantotie reizinātāji un jāsareizina."
Piemērs:
Nosaki skaitļu 80 un 12 mazāko kopīgo dalāmo jeb M(12;80).
 
Lai aprēķinātu divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, viena skaitļa pirmreizinātājiem jāpiereizina otra skaitļa pirmreizinātāji, kuri nav pirmajā skaitlī. 
12=223¯¯
 
223¯¯2¯¯2¯¯5¯¯=240
80=222¯¯2¯¯5¯¯
abos skaitļos sakrīt 2 un 2
otrā skaitļa 2 un 2 neizmanto
 
Skaitļu 80 un 12 mazākais kopīgais dalāmais ir 240 jeb  M (12; 80) = 240 
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 38. lpp.