Teorija

Skaitļu pirmreizinātāji
"Pirmskaitļus, kuru reizinājums ir dotais skaitlis, sauc par šī skaitļa pirmreizinātājiem."
"Lai kādu skaitli sadalītu pirmreizinātājos, vispirms to sadala jebkādos divos reizinātājos, kurus savukārt sadala tāpat tālāk, līdz visi iegūtie reizinātāji ir pirmskaitļi."
 
30=215=235vai30=65=235vai30=103=253=235
 
Pirmreizinātājus sakārto augošā secībā, tas ir, sākot ar mazāko.
 
Paņēmiens, kā sadalīt pirmreizinātājos lielākus skaitļus.
Sāk dalīt ar mazāko pirmskaitli, pēc tam dala rezultātu, kamēr nonāk līdz skaitlim 1. Dalīšanu pieraksta stabiņā
1507525512355  
150 : 2 = 75
 
75 : 3 = 25
 
25 : 5 = 5
 
5 : 5 = 1
 
No otrā stabiņa nolasa sadalījumu reizinātājos:  
150=2355 
 
 "Skaitli var sadalīt pirmreizinātājos vienā vienīgā veidā."
 
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 12. lpp.