Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Reizināšanas uzrakstīšana ar kāpināšanu 2♦
2. Darbību secība 1♦
3. Visas darbības 4♦
4. Daļas dalīšana ar veselu 2♦
5. Vienādojums 1♦
6. Nezināmais saskaitāmais 1♦
7. Reizinājums un starpība 1♦