Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darbības ar racionāliem skaitļiem VISC programmas 9. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Negatīvu skaitļu saskaitīšana
2. Dažādzīmju skaitļu saskaitīšana Negatīvu un pozitīvu skaitļu saskaitīšana.
3. Negatīva skaitļa atņemšana Pamatojums, kāpēc a - (- b) = a+b
4. Algebriskā summa Negatīvu un pozitīvu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, uzrakstot algebriskas summas veidā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādzīmju skaitļu summa (veseliem skaitļiem līdz 10) 1. izziņas līmenis zema 2♦ 2 piemēri. Divu vienādzīmju skaitļu summa.
2. Vienādzīmju skaitļu summa (veseliem skaitļiem līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 piemēri. Divu vienādzīmju skaitļu summa.
3. Vienādzīmju skaitļu summa (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 piemēri. Divu vienādzīmju skaitļu summa.
4. Negatīvu daļu summa, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 3♦ Rezultātā īsta daļa.
5. Negatīvu jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
6. Dažādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 20) 1. izziņas līmenis zema 1♦
7. Dažādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
8. Dažādzīmju skaitļu summa (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
9. No negatīvas daļas atņem 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 1 veselo jāpārveido par neīstu daļu.
10. Negatīvam veselajam pieskaita īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Jāpārveido par neīstu daļu.
11. Dažādzīmju un vienādzīmju skaitļu summa tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saistībā ar 0.
12. Negatīva skaitļa atņemšana līdz 10 1. izziņas līmenis zema 1♦
13. Negatīvas decimāldaļas atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
14. No daļas atņem negatīvu daļu. Dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16.
15. Dažādzīmju daļu summa, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kopsaucējs līdz 60.
16. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 4 situācijās. Nelieli veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Četras situācijas
17. Par cik viens negatīvs skaitlis ir lielāks nekā otrs pozitīvs skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Decimāldaļas tekstā.
18. Noteikt skaitli, kas lielāks par otru - negatīvu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
19. Algebriskas summas. 3 piemēri ar nelieliem veseliem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
20. Algebriskas summas uzrakstīšana un aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Strukturēts uzdevums.
21. Algebriska summa četriem skaitļiem (līdz 10) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
22. Algebriska summa četriem skaitļiem (līdz 30) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
23. Algebriska summa ar pieciem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
24. Algebriska summa ar sešiem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
25. Vairāku vienādu negatīvu skaitļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saskaitīšanas aizstāšana ar reizināšanu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Temperatūra zem nulles Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei
2. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana no summas (2000) Citi vidēja 1♦ 2000.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Algebriskā summa Citi zema 2♦ 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādzīmju skaitļu summa 00:00:00 vidēja 11♦
2. Dažādzīmju skaitļu saskaitīšana 00:00:00 vidēja 9♦
3. Negatīva skaitļa atņemšana 00:00:00 vidēja 7♦
4. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 00:00:00 vidēja 16♦ Visas darbības.
5. Algebriska summa 00:00:00 vidēja 13♦