Teorija

Lai izdalītu divus racionālus skaitļus, jāizdala to moduļi.
Dalījums ir pozitīvs skaitlis, ja dalāmais un dalītājs ir ar vienādām zīmēm:
\((+):(+) = (+)\)
\(( - ):( - ) = (+)\)
 Dalījums ir negatīvs skaitlis, ja dalāmais un dalītājs ir ar dažādām zīmēm:
\((+):( - ) = ( - )\)
\(( - ):(+) = ( - )\)
 
 
a) \((-16):(-4) = + (|-16|:|-4|) = + (16:4) = 4 \)
  
b) \(1\)\(6:(-4) = - (|16| : |-4|) = - (16:4) = -4\)
 
c) \(0 :(\)\(- 3) = 0  \)
Nulli dalot ar jebkuru skaitli, vienmēr ir nulle.  
 
d)  \(- 3 : 0\) nav iespējams   
 
Risinot piemērus, moduļu zīmes var nerakstīt, bet uzreiz galvā var aprēķināt rezultātu:
\( -30:( - 6) = + 5 = 5\)
\(-30 : 30 = - 1\)    
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 255. lpp.