Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darbības ar racionāliem skaitļiem VISC programmas 9. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Racionālu skaitļu reizināšana
2. Racionālu skaitļu dalīšana
3. Dažādzīmju skaitļu reizināšana Vairāku skaitļu reizināšana un dalīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divu skaitļu reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 10) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Reizrēķina zināšanas.
3. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 100) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Rezultāts simtos.
4. Racionālu skaitļu reizināšana (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Desmitdaļas un vesels skaitlis.
5. Daļas reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Negatīvi viens vai abi reizinātāji.
6. Jaukta skaitļa reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Negatīvs viens vai abi reizinātāji.
7. Divu daļu reizināšana, vismaz viena daļa negatīva 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Negatīvs viens vai abi reizinātāji.
8. Dažādzīmju skaitļu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Veseli skaitļi.
9. Dažādzīmju vai vienādzīmju skaitļu dalīšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nelieli veseli skaitļi.
10. Daļas dalīšana ar veselu pozitīvu vai negatīvu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Negatīvs dalītājs. Saīsināšana no reizinājuma.
11. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselo 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Negatīvs viens vai abi. Veselo un daļu dala atsevišķi.
12. Veselu skaitli dala ar īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Negatīvi viens vai abi skaitļi. Saīsina, iegūst veselu skaitli.
13. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jaukto skaitli jāpārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
14. Reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Reizinājuma zīmes noteikšana.
15. Vairāku veselu dažādzīmju skaitļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nelieli skaitļi.
16. Triju daļu reizināšana, ja vismaz viena daļa ir negatīva 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saīsināšana. Iegūst īstu daļu.
17. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu, vismaz viena daļa ir negatīva 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Darbības ar trim daļām. Dala un reizina.
18. Nezināms dalāmais. Racionāli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nezināmā noteikšana no skaitļa un burta dalījuma.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Negatīvu skaitļu reizināšana. Decimāldaļa reiz 10, 100, .... Citi vidēja 1♦ 2001.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Reizināšana un dalīšana ar 1 vai -1 Citi vidēja 1♦ 2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Racionālu skaitļu dalīšana. Jā/nē Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Daļas dalīšana ar veselu Citi vidēja 2♦ 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Racionālu skaitļu reizināšana 00:00:00 vidēja 5♦
2. Racionālu skaitļu dalīšana 00:00:00 vidēja 9♦
3. Vairāku racionālu skaitļu reizināšana un dalīšana 00:00:00 vidēja 7♦