Teorija

Uzdevumi

1. Divu skaitļu reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 10)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 100)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Racionālu skaitļu reizināšana (decimāldaļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Daļas reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Jaukta skaitļa reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Divu daļu reizināšana, vismaz viena daļa negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Dažādzīmju skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Dažādzīmju vai vienādzīmju skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Daļas dalīšana ar veselu pozitīvu vai negatīvu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselo

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Veselu skaitli dala ar īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Vairāku veselu dažādzīmju skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Triju daļu reizināšana, ja vismaz viena daļa ir negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu, vismaz viena daļa ir negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Nezināms dalāmais. Racionāli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Negatīvu skaitļu reizināšana. Decimāldaļa reiz 10, 100, ....

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Reizināšana un dalīšana ar 1 vai -1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Racionālu skaitļu dalīšana. Jā/nē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Daļas dalīšana ar veselu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Racionālu skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Racionālu skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Vairāku racionālu skaitļu reizināšana un dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli