Teorija

"Par skaitļa a pakāpi ar naturālu kāpinātāju n sauc reizinājumu, kurā skaitlis a ņemts par reizinātāju n reizes." 
 an -  pakāpe. Skaitli \(n\) sauc par kāpinātāju, bet skaitli \(a\) - par bāzi.  
 
a kvadrātā:                   a2=aa
  
a kubā:                         a3=aaa
  
a ceturtajā pakāpē:    a4=aaaa 
 
Piemēram:
 
\(5 \)kvadrātā:                52=55=25   
 
\(5\) kubā:                      53=555=125  
 
\(5\) ceturtajā pakāpē:  54=5555=625  
 
0,12 \(= 0,1·0,1 = 0,01\)
  
232=2323=49
 
\( \)
Atsauce:
 
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 113. lpp.