Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Procenta jēdziens Procentu uzdevumu specifika.
2. Procentuālā salīdzināšana Piemērs, kurā risina, par cik procentiem viens lielums mazāks/lielāks par otru
3. Vienas vienības izvēle Procentuālā salīdzināšana, izvēloties vienu vienību par x. Lineārs vienādojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lielumu starpība 1. izziņas līmenis zema 1p. Atņemšana
2. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % vieglāks? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divas darbības
3. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % smagāks? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2 darbības
4. Procentuālā salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Abi gadījumi vienkopus. Par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
5. Skaitļu procentuālā salīdzināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Par cik procentiem mazāks?
6. Skaitļu procentuālā salīdzināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Par cik procentiem lielāks?
7. Lieluma izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 1p. Atņemšana
8. Ieņēmumu samazinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % samazinājās ienākumi?
9. Cenas palielināšanās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % palielinājās cena? Skaitļi lielāki par 200
10. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzcenojuma procentu aprēķināšana.
11. Algas samazinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % samazinājās alga?
12. Darba ražība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Procentuālā salīdzināšana. Par cik % palielinājās darba ražība? Skaitļi lielāki par 200
13. Vienības izvēle 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāra vienādojuma sastādīšana