Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu un procentu rēķini Cik procentu, tik simtdaļu (un otrādi)!

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Decimāldaļa no skaitļa simtos 1. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Procenti no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 3 atrisinājuma veidi.
4. Procenti no eiro (atbilde eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nav jāpārveido par centiem.
5. Procenti no skaitļa teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Proporcijas lietošana. 2 darbības.
6. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Nocenojuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Doti procenti.
8. Procenti. Stabiņu diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 6♦
9. Procenti bankā (1. gads) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 darbības.
10. Pamatdaļa teksta uzdevumā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Platums ir pamatdaļa no garuma. Jāaprēķina par cik platums ir mazāks. Līdz 100.
11. Daļas tekstā par eiro un centiem 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Daļas aprēķināšana, atņemšana, eiro un centu pārveidošana sākumā un beigās.
12. Daļas aprēķināšana tekstā par triju veidu bumbām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Daļas aprēķināšana, par vairāk un starpība.
13. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4♦ 4 darbības.
14. Izpratne par procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izpratnes jautājums par procentiem.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti. Noteikt cenu pirms preces nocenošanas Citi vidēja 2♦ 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Procenti, lielumu atņemšana tekstā par kokiem Citi augsta 5♦ 2014. gada diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.
3. Procentu aprēķināšana, proporcija (2012) Citi vidēja 1♦ 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā
4. Procenti. Apļa diagramma Citi vidēja 5♦ 2013. gada 6. klases ieskaite matemātikā.
5. Teksta uzdevums ar objektu skaitu, proporciju un procentiem Citi augsta 2♦ 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārto procentu, daļu un decimāldaļu pārveidošanu no viena veida citā 00:00:00 vidēja 14♦
2. Procenti ar proporciju - ērti un vienkārši! 00:00:00 vidēja 6♦
3. Procenti un daļas 00:00:00 vidēja 14♦