Uzdevumi

1. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Līdzīgo savilkšana, četri saskaitāmie

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Cik reižu? (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
4. 1. Ceļš, laiks, ātrums (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
5. Iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Burts tekstā par bumbiņu summu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli