Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Proporcijas VISC programmas 7. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Proporcionālā dalīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionālā dalīšana tekstā par ievārījumu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
2. Skaitļa proporcionālā sadalīšana divās daļās 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Veseli skaitļi.
3. Proporcionālā dalīšana tekstā par ekskursijas izdevumiem 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dots divu klašu skolēnu skaits un kopīgie izdevumi.
4. Maksa par elektrību proporcionāli cilvēku skaitam 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Zināms cilvēku skaits divās ģimenēs un maksas kopīgā summa.
5. Decimāldaļas proporcionālā sadalīšana divās daļās 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Desmitdaļas.
6. Skaitļa proporcionālā sadalīšana trīs daļās 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Veseli skaitļi.
7. Pankūku mīkla ar trim proporcionālām sastāvdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Grami.
8. Trijstūra ar proporcionālām malām perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Veseli skaitļi.
9. Skaitļa proporcionālā sadalīšana divās daļās, ja dota starpība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atņemšana
10. Trijstūra malu attiecība un starpība 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Trīs lielumu attiecība. Atņemšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionālās dalīšanas uzdevumi 00:00:00 vidēja 12♦