Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Proporcijas VISC programmas 7. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Proporcijas definīcija un pamatīpašība
2. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana
3. Proporciju izmantošana procentu uzdevumos.
4. Sakarības starp lielumiem Tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, teksta uzdevumu piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt, vai dotā vienādība ir patiesa.
2. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Proporcija dota ar dalīšanas darbībām.
3. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Veseli skaitļi, x atrodas saucējā.
4. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Veseli skaitļi, x atrodas skaitītājā.
5. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 3 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dažādi dotas skaitļu attiecības.
6. Proporcija uzdevumā par kausējumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināma zelta un vara attiecība.
7. Proporcija teksta uzdevumā par dzēriena pagatavošanu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināma ābolu un aroniju sulu attiecība.
8. Proporcija procentuālās attiecības uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
9. Proporcija procentu teksta uzdevumā par cenām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Procenti. 2 darbības.
10. Proporcija kartes mērogā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Zināma kartes mērogs un izmēri kartē.
11. Nezināms kartes mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dots attālums kartē un attālums dabā.
12. Tieši proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
13. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
14. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4♦ 4 darbības.
15. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Uzcenojuma procentu aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas nezināmais loceklis (2013) Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
2. Proporcijas nezināmais loceklis (2014) Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
3. Proporcijas procentu teksta uzdevumā ar diagrammu Citi vidēja 5♦ 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
4. Proporcija kustību teksta uzdevumā (2013) Citi augsta 3♦ 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g. Var izmantot proporciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas 00:00:00 vidēja 9♦
2. Apgrieztā un tiešā proporcionalitāte 00:00:00 vidēja 9♦