Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Lentas sadalīšana divos dažāda garuma gabalos 3♦
2. Kartupeļu ražas sadalīšana diviem saimniekiem 5♦
3. Skaitļa sadalīšana divos saskaitāmos, ja viens saskaitāmais ir mazāks 4♦