Teorija

Uzdevumi

1. Atkārtojums. Divu skaitļu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Atkārtojums. Divu skaitļu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Atkārtojums. Summa un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Skaitļa divas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Lentas gabalu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Koku skaita starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Stieples gabalu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
8. Vecumu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Ekskursijas divas dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
10. Garums, platums un perimetrs

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
11. Virves daļu attiecība un starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Skaitļu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
13. Skaitļu starpība un attiecība n:m

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Testi

1. Atkārtojums. Lielumu summa un starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Atkārtojums. Lielumu summa un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Lielumu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦

Metodiskie materiāli