Teorija

Uzdevumi

1. Nobrauktais ceļš attiecībā pret visu ceļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Viens skaitlis pret otru I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Viens skaitlis pret otru II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Viens skaits pret otru

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Atlikusī daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Daļa no stundas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Daļa kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Skaitļu attiecība kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Daļa kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Skaitļu attiecība kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Cenas pazeminājums procentos

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
12. Procenti no kokiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Attiecība kā daļa un procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Attiecība kā daļa un procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Skaitlis pret skaitli kā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Skaitlis pret skaitli kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli