Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Par skaitli un tā daļas vērtību. 3 veidu uzdevumi Metodiski ieteikumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitlis un tā daļas vērtība. 3 veidi Visi trīs uzdevumu veidi par daļām vienkopus
2. Skaitļa vērtības aprēķināšana. Daļa vai procenti 1 veids. Daļa vai procenti no skaitļa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 2♦ Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību. 4. klases atkārtojums
2. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Risina pakāpeniski ar 2 darbībām. Viss skaitlis līdz 100
3. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Risina pakāpeniski saīsinātā pierakstā. Viss skaitlis līdz 100
4. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Viss skaitlis - pilni simti
5. Skaitļa vērtības aprēķināšana. Centi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Teksta uzdevums. 2 darbības. Viss skaitlis līdz 100
6. Daļas aprēķināšana no ceļa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dots ceļš (km), jāparēķina daļa un atlikušais ceļš. Zīm.
7. Daļa no garuma mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ cm un m
8. Daļas no masas vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt daļas no dotās vienības (tūkstošos) (t,kg,g).
9. Daļa no stundas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļa no 1 stundas, pāreja uz min. Risina pakāpeniski ar 2 darbībām
10. Daļas aprēķināšana un salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķina skaitļa daļu un salīdzina ar dotu lielumu
11. Skaitļa procentu vērtība I 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Risina pakāpeniski vienā rindiņā. Procenti - nesaīsināma daļa
12. Skaitļa procentu vērtība II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķina procentus no skaitļa, vispirms tos izsakot kā nesaīsināmu daļu, rezultāts līdz 150
13. Garuma mēra procentu vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Metri un cm. Risina pakāpeniski vienā rindiņā. Procenti - nesaīsināma daļa
14. Procenti kā saīsināta daļa 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Procenti jāpārveido par nesaīsināmu daļu
15. Skaitļa procentu vērtība. Nocenošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Prece nocenota par a %, cik ir jaunā cena
16. Daļas teksta uzdevumā par taisnstūra perimetru 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Jāaprēķina platums un perimetrs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no skaitļa 00:00:00 vidēja 13♦
2. Procenti no skaitļa 00:00:00 vidēja 11♦