Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Visa skaitļa aprēķināšana I 2♦
2. Visa skaitļa aprēķināšana. Daļa 2♦
3. Visas naudas aprēķināšana 2♦
4. Salīdzināšana ar visu skaitli 3♦
5. Nezināmā skaitļa aprēķināšana 3♦