Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Par skaitli un tā daļas vērtību. 3 veidu uzdevumi Metodiski ieteikumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitlis un tā daļas vērtība. 3 veidi Visi trīs uzdevumu veidi par daļām vienkopus
2. Visa skaitļa aprēķināšana, ja dota daļas vai procentu vērtība 2. veids

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 1. izziņas līmenis zema 2♦ Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.
2. Visa skaitļa aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Risina pakāpeniski. Viss skaitlis līdz 100
3. Visa skaitļa aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Risina saīsinātā pierakstā. Viss skaitlis līdz 100
4. Visa skaitļa aprēķināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Viss skaitlis līdz 150
5. Visa skaitļa aprēķināšana. Centi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teksta uzdevums, daļa no x = b
6. Visas naudas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dota iztērētās daļas vērtība. Centi
7. Kopīgā skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dotā daļa atbilst skaitļa daļas vērtībai. Atzīmes
8. Nezināmā skaitļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 darbības. Vispirms jāaprēķina, kāda ir atbilstošā daļa
9. Atlikušā ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 4♦ 2 vai 3 darbības. Dots veiktais ceļš un daļa, jāaprēķina atlikušais ceļš
10. Salīdzināšana ar visu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jāaprēķina viss skaitlis un jāsalīdzina ar dotu skaitli
11. Viss skaitlis, ja zināma procentu vērtība. Eiro 3. izziņas līmenis augsta 4♦ Teksta uzdevums, 1 darbība, procenti izsakāmi ar pamatdaļu
12. Viss skaitlis, ja zināma procentu vērtība I 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Procenti - nesaīsināma daļa
13. Viss skaitlis, ja zināma procentu vērtība II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Procentus vispirms izsaka kā nesaīsināmu daļu
14. Viss ceļš, ja zināma procentu vērtība 3. izziņas līmenis augsta 4♦ Dotie procenti neatbilst veiktā ceļa gabalam. Procentu atņemšana. Procenti - nesaīsināma daļa
15. Procenti, procentu vērtība, viss skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ 3 darbības. Procentus izsaka kā nesaīsināmu daļu
16. Procenti, masa 3. izziņas līmenis augsta 4♦ Dotie procenti neatbilst dotajai masai. Procentu atņemšana. Procenti - nesaīsināma daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viss skaitlis, ja dota daļas vērtība 00:00:00 vidēja 12♦
2. Viss skaitlis, ja dota procentu vērtība 00:00:00 vidēja 14♦