Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Procenti VISC programmas 5. klases 7. temats
3. Vizualizācija mācību stundā. Procenti ASV piedāvātais kalkulators, kurš daļu pārveido par procentiem un otrādi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Procentu definīcija
2. Veselais - simts procenti Izpratne par 100%.
3. Procentu aprēķināšana no skaitļa
4. Daļas kā procenti Biežāk lietoto daļu pārveidojumi par procentiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viss kopā - 100% 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Papildināt līdz 100%. 3 jautājumi.
2. Veselais - 100%. Procenti riņķī 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt % vienas riņķa daļas lielumu. 2% - 50%
3. Veselais - 100%. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Papildināt datus līdz 100%,
4. Procenti zīmējumā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Procenti taisnstūrī (5*4).
5. Procenti un simtdaļas līdz 100 1. izziņas līmenis zema 1♦ Uzrakstīt % kā simtdaļas vai otrādi.
6. Procenti kā daļa 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Iegūst nesaīsināmu daļu.
7. Procenti kā nesaīsināma daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzrakstīt procentus kā nesaīsināmu daļu.
8. Daļa kā procenti 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļa ir jāpaplašina , saucējā 5, 4, 25, 10, 20, 25.
9. Procenti kā jaukts skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 3♦
10. Tekstā parastu daļu aizvieto ar procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dota daļa. Daļa ir jāpaplašina , saucējā 5, 4, 25, 10, 20, 25.
11. Procentu pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atrast pareizus procentu pārveidojumus.
12. Daļas un procentu salīdzināšana pārejot uz daļu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Daļu nevar pārveidot par veseliem procentiem.
13. Procentu un daļas salīdzināšana pārejot uz procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pāreja uz veseliem procentiem.
14. Procenti no mēriem simtos 1. izziņas līmenis zema 2♦ Jāpārveido mērskaitli. Dota 1 vienība.
15. Procenti no mēriem tūkstošos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vispirms pārveido mērskaitli, tad rēķina procentus.
16. Procenti no eiro (pāreja eiro centiem) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vispirms pārveido eiro.
17. Procenti no eiro (atbilde eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nav jāpārveido par centiem.
18. Procenti no eiro tekstā (atbilde eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 darbības.
19. Procenti bankā (1. gads) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 darbības.
20. Kredīta procenti (1. gads) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 jautājumi. 2 darbības.
21. Zināms cenas pazeminājums % un eiro 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Reizināšana, lai iegūtu sākotnējo cenu 100%

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti un figūras Citi vidēja 2♦ 2014. gada diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.
2. Procenti no zīmējuma Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Daļas pārveidošana par procentiem Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Procentu pārveidošana par daļu Citi vidēja 1♦ 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
5. Procentu atņemšana no vesela Citi vidēja 1♦ 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procentu pārveidošana 00:00:00 vidēja 6♦ Procenti par decimāldaļu, parastu daļu un otrādi.
2. Veselais - 100% 00:00:00 vidēja 5♦ Procenti, daļa no skaitļa, attiecības.
3. Procenti naudas rēķinos 00:00:00 vidēja 9♦ Procenti no eiro, teksta uzdevumi par cenas pazeminājumu, noguldījuma un kredīta procentiem. Risinājums veselos skaitļos.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti par daļām un otrādi 00:00:00 vidēja 7♦ Pamatdaļas pārveidošana par procentiem, procentu pārveidošana par daļu, jauktu skaitli.