25.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Matemātiskās izteiksmes veido skaitļi, kas savienoti ar darbību zīmēm.
 
Arī vienu atsevišķu skaitli var saukt par matemātisku izteiksmi.
 
Izpildot darbības pieņemtajā secībā, iegūst matemātiskās izteiksmes skaitlisko vērtību.
  
Piemēram, 251+100 = (32 - 1) + 100 = 31+100 = 131
 
Izteiksmes 251+100 skaitliskā vērtība ir 131.
 
Svarīgi!
Aprēķinot skaitliskas izteiksmes vērtību, stingri jāievēro darbību secība.
Pirmās izpilda darbības iekavās.
No darbībām
pirmo izpilda kāpināšanu,  
tad pēc kārtas - reizināšanu un dalīšanu,
visbeidzot pēc kārtas izpilda saskaitīšanu un atņemšanu. 
   
an   
:    +
darbība
iekavās
kāpināšana
 
reizināšana,
dalīšana
saskaitīšana,
atņemšana
  
 Parasti izteiksmes vērtību iegūst, risinot saistītā pierakstā.
Piemērs:
Aprēķini izteiksmes 2+222 skaitlisko vērtību saistītā pierakstā!
2+222==2+42==62==4¯¯vai2+222=2+42=62=4¯¯
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 22.lpp.