Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Trīsciparu skaitļa pieraksts 1♦
2. Salīdzina trīsciparu skaitļus 1♦
3. Trīscipara skaitļa "kaimiņu" noteikšana 2♦
4. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis 4♦