Teorija

Naturālie skaitļi un to īpašības
"Skaitļu virkni 1, 2, 3, 4, ... sauc par naturālo skaitļu virkni. Tajā pirmais ir skaitlis 1 - mazākais naturālais skaitlis, bet katrs nākamais skaitlis ir par 1 lielāks nekā iepriekšējais."
Piemērs:
No dotajiem skaitļiem atrodi visus naturālos skaitļus!
 
\(0; \)303\(; 1; 1,23; 24; \)1003\(; \)167\(; V; XI; 48,000\)
\( \) 
Atbilde: no dotajiem skaitļiem  naturāli skaitļi ir: \(\)303\( = 10; 1; 23; 24; V=5; XI=11; 48,000=48\).
Pārējos skaitļus nevar pārveidot par naturāliem skaitļiem.
 
"Esam pieraduši naturālos skaitļus pierakstīt šādi: \(1; 13; 205\) utt., bet der ievērot, ka tos var pierakstīt arī citādi, piemēram, \(\)102\(; IX; 26,00\)."
 
"Nulle nepieder pie naturāliem skaitļiem.
 
Naturālie skaitļi kopā ar nulli pieder pie veseliem skaitļiem. "
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 6.-7. lpp.