Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Programmas paraugs (pēc J. Menča) matemātikas mācību programma 5. klasei
3. Temata "Vieni, desmiti, simti" plānojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Arābu cipari
2. Romiešu cipari
3. Naturālie skaitļi Veselie skaitļi, naturālie skaitļi un nulle.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu cipari 1. izziņas līmenis zema 2♦ Ciparu zināšana I,X,V,L,C,D,M
2. Romiešu cipari (1 - 10) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Izmanto I,X,V
3. Romiešu cipari (pilni desmiti) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izmanto I,X,V,L,C
4. Arābu cipari > romiešu cipari (11 - 29) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izmanto I,X,V
5. Arābu cipari > romiešu cipari (40 - 49; 90 - 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izmanto I,X,V,L,C
6. Arābu cipari > romiešu cipari (simti) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izmanto I,X,V,L,C,D,M
7. Arābu cipari > romiešu cipari (gadaskaitļi) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 1990 - 2015. Izmanto I,X,V,L,C,D,M
8. Romiešu cipari > arābu cipari 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pārveidot kā arābu ciparus.
9. Romiešu cipari > arābu cipari 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pārveidot kā arābu ciparus (lielāki skaitļi).
10. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
11. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999 1. izziņas līmenis vidēja 2♦
12. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 4♦
13. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem 3. izziņas līmenis augsta 4♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu cipari 00:00:00 vidēja 6♦ Pāreja no romiešu cipariem uz arābu un otrādi.
2. Trīsciparu skaitļi 05:00:00 zema 8♦ Vai pazīsti trīsciparu skaitļus?